Xử lý số liệu thuê với SPSS, EVIEWS, STATA, R, AMOS


Hotline 0987463491------ Email nmc0304ad@gmail.com
Xử lý số liệu | Phân tích SPSS thuê | Phân tích AMOS thuê | Thu thập số liệu | Tư vấn nghiên cứu | Tư vấn viết báo cáo | Dịch vụ chạy SPSS thuê | Dịch vụ chạy AMOS thuê | Dịch vụ nghiên cứu thị trường | Chạy thuê Eviews | Chạy thuê Stata | Chạy thuê R | Phân tích định lượng | Xử lý SPSS, STATA, AMOS, R, EVIEWS | Phân tích số liệuXử lý số liệu thuê trên Spss, Eviews, Stata, R, Amos


Bạn đang làm đề tài hết môn học, luận văn đại học, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ ? Và bạn cần đến phương pháp phân tích định lượng thay cho phương pháp phân tích định tính lỗi thời.Những con số, phần mềm , phân tích SPSS, EVIEWS, AMOS, STATA làm bạn đau đầu và gặp khó khăn.


Các chuyên gia phân tích định lượng của Antsmrg sẽ hỗ trợ, tư vấn cho bạn giúp bạn tiết kiệm thời gian, rút ngắn thời gian làm luận văn, luận án cho bạn cùng với chi phí thấp nhất.


 • Tìm kiếm
 • Tổng hợp
 • Nhập liệu
 • Phân tích


Chúng tôi xử lý số liệu thuê với SPSS, EVIEWS, AMOS, R, STATA nhanh, chuẩn xác 


Việc thay đổi yêu cầu đối với các bài luận văn đại học, thạc sĩ, luận án tiến sỹ ngày càng thay đổi một cách nhanh chóng là một dấu hiệu tốt . Thay vì lối phân tích định tính truyền thống thì thay vào đó bằng việc phân tích định lượng, phân tích dữ liệu thị trường, chạy và phân tích dữ liệu có sử dụng phần mềm SPSS, Eviews, Stata…

 Nếu bạn không có thời gian học các khóa học phân tích dữ liệu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu (luận văn, luận án, …).

Antsmrg  hỗ trợ :

– Thu thập dữ liệu cho đề tài luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của bạn .

– Sau đó chạy mô hình và phân tích, xử lý các loại dữ liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEWS, STATA, EXEL.
– Xử lý các mô hình VAR, VECM, ARIMA, PROBIT, TOBIT,
– Phân tích EFA, PCA …
– Nhận phân tích các loại mô hình nghiên cứu cho các loại đề tài về kinh tế, xã hội, tài chính, thống kê, hành vi, các loại điều tra nghiên cứu khác …Các dạng nội dung hay phân tích cho một luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ :
1. Thực hiện thống kê mô tả mẫu của nghiên cứu
2. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy CronbachAlpha.
3. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.
4. Kiểm định sự tương quan giữa các nhân tố
5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính.
6. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test).
7. Phân tích phương sai (ANOVA).
8. Kiểm định Chi Square
9. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test;Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov).


Dưới đây là quy trình của một cuộc nghiên cứu, bất luận lĩnh vực- quy mô thì nó cũng trải qua đầy đủ các bước

 • B1: Xác định vấn đề nghiên cứu
 • B2: Xác định mục tiêu nghiên cứu
 • B3: Thiết kế dự án- lập kế hoạch
 • B4: Thu thập dữ liệu
 • B5: Kiểm tra
 • B6: làm sạch, mã hóa
 • B7: Phân tích, báo cáo

Trong trường hợp cần chúng tôi hỗ trợ 01 hay nhiều công đoạn- để tạo điều kiện thuận lợi nhất vui lòng gửi toàn bộ các tài liệu liên quan tới các công đoạn trước cho chúng tôi.

HOTLINE: 0987 463 491
EMAIL; nmc0304ad@gmail.com
Facebook: nhấn vào đây
Chat facebook messenger: nhấn vào đây

Chia sẻ cho mọi người:    

Đánh giá của bạn về thông tin trên trang sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung và hình thức mỗi trang: