Phân tích số liệu định lượng với phần mềm SPSS


Hotline 0987463491------ Email nmc0304ad@gmail.com
Xử lý số liệu | Phân tích SPSS thuê | Phân tích AMOS thuê | Thu thập số liệu | Tư vấn nghiên cứu | Tư vấn viết báo cáo | Dịch vụ chạy SPSS thuê | Dịch vụ chạy AMOS thuê | Dịch vụ nghiên cứu thị trường | Chạy thuê Eviews | Chạy thuê Stata | Chạy thuê R | Phân tích định lượng | Xử lý SPSS, STATA, AMOS, R, EVIEWS | Phân tích số liệu


Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê tại Việt  Nam cũng như trên toàn thế giới, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Mặc dù trong những năm vừa qua, SPSS đã được giới thiệu trong chương trình của một số trường đại học, song nhu cầu sử dụng trong cộng đồng nghiên cứu khoa học vẫn chưa được đáp ứng.

Bài giảng tại : http://www.depocen.org/vn/dao-tao/khoa-hoc-co-ban/167-phan-tich-so-lieu-dinh-luong-voi-phan-mem-spss.html


Với khóa đào tạo ngắn hạn này, Trung tâm chúng tôi hi vọng sẽ mang lại cho học viên:
 • Khóa học bao gồm một số lý thuyết cơ bản về thống kê và giới thiệu một số các kỹ thuật phân tích dữ liệu thường dùng nhất.
 • Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm SPSS để nhập dữ liệu đầu vào, gán nhãn vào dữ liệu và cách xử lý số liệu thống kê.
Nội dung khóa học:
Khóa học SPSS sẽ cung cấp cho học viên 4 bài giảng, bao gồm:

Bài giảng 1: Giới thiệu về SPSS và cách nhập dữ liệu
Trong phần này, người học sẽ được làm quen với những khái niệm cơ bản nhất trong SPSS và bước đầu tạo lập cơ sở dữ liệu trong SPSS:
 • Làm quen với các cửa sổ và thanh công cụ
 • Các khái niệm quan trọng trong SPSS
 • Xác định và mã hóa các biến
 • Nhập dữ liệu
 • Nhập khẩu dữ liệu từ các chương trình ứng dụng khác
Bài giảng 2: Thống kê mô tả
Sau khi đã tạo cơ sở dữ liệu, người học sẽ được học và thực hành những phép thống kê mô tả cơ bản như: tính tần suất, mô tả thống kê, tính giá trị trung bình..
 • Sử dụng Tần suất để mô tả các biến
 • Sử dụng Mô tả thống kê để mô tả các biến liên tục
 • Sử dụng Crosstabs để tạo các bảng hai chiều của các biến xác định
 • Sử dụng Trung bình để tính toán trung bình của các nhóm và thống kê nhiều biến liên quan
Bài giảng 3: Biến đổi dữ liệu
Kiến thức trong bài giảng này sẽ giúp học viên biết cách thao tác trên cơ sở dư liệu của mình và biến đổi chúng theo mục đích sử dụng như: mã hóa biến, tách/nhập dữ liệu, tính toán các giá trị...
 • Kết hợp dữ liệu từ hai tập tin
 • Mã hóa biến
 • Lựa chọn các tập con của dữ liệu
 • Tách dữ liệu
 • Tính toán các giá trị
 • Tính giá trị trong các trường hợp
Bài giảng 4: Đồ thị và các ứng dụng khác
Bên cạnh quá trình biến đổi dữ liệu, sử dụng SPSS còn cho phép người sử dụng xây dựng và chỉnh sửa các bảng biểu cũng như chiết xuất thông tin ra các định dạng khác, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người sử dụng trong quá trình nghiên cứu
 • Xây dựng và chỉnh sửa các bảng biểu
 • Kiết xuất ra các định dạng khác
 • Sử dụng SyntaxDưới đây là quy trình của một cuộc nghiên cứu, bất luận lĩnh vực- quy mô thì nó cũng trải qua đầy đủ các bước

 • B1: Xác định vấn đề nghiên cứu
 • B2: Xác định mục tiêu nghiên cứu
 • B3: Thiết kế dự án- lập kế hoạch
 • B4: Thu thập dữ liệu
 • B5: Kiểm tra
 • B6: làm sạch, mã hóa
 • B7: Phân tích, báo cáo

Trong trường hợp cần chúng tôi hỗ trợ 01 hay nhiều công đoạn- để tạo điều kiện thuận lợi nhất vui lòng gửi toàn bộ các tài liệu liên quan tới các công đoạn trước cho chúng tôi.

HOTLINE: 0987 463 491
EMAIL; nmc0304ad@gmail.com
Facebook: nhấn vào đây
Chat facebook messenger: nhấn vào đây

Chia sẻ cho mọi người:    

Đánh giá của bạn về thông tin trên trang sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung và hình thức mỗi trang: