Phần mềm SPSS và AMOS


Hotline 0987463491------ Email nmc0304ad@gmail.com
Xử lý số liệu | Phân tích SPSS thuê | Phân tích AMOS thuê | Thu thập số liệu | Tư vấn nghiên cứu | Tư vấn viết báo cáo | Dịch vụ chạy SPSS thuê | Dịch vụ chạy AMOS thuê | Dịch vụ nghiên cứu thị trường | Chạy thuê Eviews | Chạy thuê Stata | Chạy thuê R | Phân tích định lượng | Xử lý SPSS, STATA, AMOS, R, EVIEWS | Phân tích số liệu


Một bài viết cho bạn thấy với mỗi nhu cầu, tùy mức độ chúng ta nên sử dung SPSS hay AMOS cho phù hợp


Điểm chung:

Hai phần mềm SPSS và AMOS đều là phần mềm thống kê của hãng IBM.


Điểm riêng:


– IBM SPSS có cái hay riêng của nó, tuy không xử lý được việc giải bài toán nhiều phương trình hồi quy nằm chung. Nhưng SPSS lại chuyên về phân tích tần số, anova, thống kê mô tả, tương quan, hồi quy, kiểm định có tham số, kiểm định phi tham số các loại. Hệ điều hành hỗ trợ Windows, Mac OS. SPSS được sản xuất bởi SPSS Inc.,  nó đã được mua lại bởi IBM vào năm 2009. Các phiên bản hiện tại  được chính thức đặt tên là IBM SPSS Statistics SPSS, đây là một chương trình sử dụng rộng rãi để phân tích thống kê trong khoa học xã hội . Nó cũng được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu thị trường, các nhà nghiên cứu y tế, công ty khảo sát, chính phủ, các nhà nghiên cứu giáo dục, các tổ chức tiếp thị, kĩ sư khai thác dữ liệu…Các thống kê căn bản trong phần mềm SPSS:
+Thống kê mô tả : Lập bảng chéo, tần số, Descriptives, khám phá, mô tả, tỷ lệ
+Thống kê đơn biến : trung bình, t -test, ANOVA, tương quan ( hai biến, từng phần partial, khoảng cách), kiểm tra phi tham số
+Dự đoán kết quả: hồi quy tuyến tính
+Dự đoán phân  nhóm nhóm: phân tích nhân tố, phân tích cluster ( hai bước, K -means, phân cấp), biệt số.

Xem thêm: Dịch vụ chạy SPSS thuê | Phân tích thuê SPSS


AMOS là công cụ trợ giúp đắc lực để bạn có thể thực hiện mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling – SEM) một cách dễ dàng với độ chính xác cao hơn so với kỹ thuật thống kê đa biến.

– IBM Amos ( hay còn gọi là SPSS AMOS) là công cụ để dễ dàng thực hiện biểu các mô hình cấu trúc (SEM) để xây dựng các mô hình với độ chính xác hơn các kỹ thuật thống kê đa biến tiêu chuẩn. Điều  này không thể làm được nếu chỉ sử dụng phần mềm SPSS trong trường hợp mô hình có nhiều biến phụ thuộc và trung gian. Với SPSS Amos, bạn có thể xác định, ước lượng, đánh giá, và trình bày mô hình của bạn trong một giao diện trực quan cho thấy mối quan hệ giữa các biến số giả thuyết . SPSS Amos cũng cung cấp một phương pháp phi đồ họa để xác định mô hình . SPSS Amos là công cụ hoàn hảo cho nhiều mục đích, ngoài ra còn cho phép sử dụng lập trình VB# hoặc C# để thiết kế mô hình. Hệ điều hành hỗ trợ Windows. Định dạng dữ liệu cho Amos thường dùng định dạng file input của SPSS. Phân tích CFA, kiểm định SEM, phân tích bootstrap, phân tích đa nhóm, phân tích tác động của biến điều tiết, biến trung gian được thực hiện với phần mềm AMOS này.

Tóm lại:

Nếu muốn đánh giá tổng thể một mô hình gồm nhiều ước lượng hồi quy, tương quan… AMOS là lựa chọn số một. Tuy nhiên nếu mô hình đơn giản, chỉ có một biến phụ thuộc, không có biến trung gian thì dùng SPSS là đủ để đánh giá.
Trong việc làm luận văn, nếu bạn chỉ sử dụng SPSS thì không cần cài AMOS là gì. Tuy nhiên nếu bạn định sử dụng AMOS để chạy mô hình thì bắt buộc phải cài thêm phần mềm SPSS để thực hiện các kiểm định cronbach’s alpha, EFA trước khi có thể chạy CFA và SEM với AMOS.
Dưới đây là quy trình của một cuộc nghiên cứu, bất luận lĩnh vực- quy mô thì nó cũng trải qua đầy đủ các bước

  • B1: Xác định vấn đề nghiên cứu
  • B2: Xác định mục tiêu nghiên cứu
  • B3: Thiết kế dự án- lập kế hoạch
  • B4: Thu thập dữ liệu
  • B5: Kiểm tra
  • B6: làm sạch, mã hóa
  • B7: Phân tích, báo cáo

Trong trường hợp cần chúng tôi hỗ trợ 01 hay nhiều công đoạn- để tạo điều kiện thuận lợi nhất vui lòng gửi toàn bộ các tài liệu liên quan tới các công đoạn trước cho chúng tôi.

HOTLINE: 0987 463 491
EMAIL; nmc0304ad@gmail.com
Facebook: nhấn vào đây
Chat facebook messenger: nhấn vào đây

Chia sẻ cho mọi người:    

Đánh giá của bạn về thông tin trên trang sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung và hình thức mỗi trang: