Dịch vụ phân tích dữ liệu- Hỗ trợ báo cáo, hoàn thiện luận văn


Hotline 0987463491------ Email nmc0304ad@gmail.com
Xử lý số liệu | Phân tích SPSS thuê | Phân tích AMOS thuê | Thu thập số liệu | Tư vấn nghiên cứu | Tư vấn viết báo cáo | Dịch vụ chạy SPSS thuê | Dịch vụ chạy AMOS thuê | Dịch vụ nghiên cứu thị trường | Chạy thuê Eviews | Chạy thuê Stata | Chạy thuê R | Phân tích định lượng | Xử lý SPSS, STATA, AMOS, R, EVIEWS | Phân tích số liệu


Hiện tại, rất nhiều cá nhân đang tham gia các chương trình học mà trong đó để hoàn thiện luận văn, chuyên đề tốt nghiệp bắt buộc phải sử dụng đến thống kê, thu thập sô liệu và phân tích báo cáo dự trên những số liệu đó.Để trợ giúp tốt nhất cho các bạn, chúng tôi cung cấp Dịch vụ phân tích dữ liệu- Hỗ trợ báo cáo, hoàn thiện luận văn

Dịch vụ phân tích dữ liệu- Hỗ trợ báo cáo, hoàn thiện luận văn chính xác và uy tín

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp các bạn định hướng, thiết kế nghiên cứu, xây dựng bảng hỏi
Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ thu thập số liệu
Dựa trên các số liệu đó, chúng tôi xử lý, phân tích và đưa ra những kết luận trung thực khách quan. Trên cơ sở đó, các bạn hoàn toàn có thể một luận văn trung thực, đảm bảo chất lượng và giàu giá trị nghiên cứu.

Nhóm chúng tôi sử dụng các phần mềm thông kê như SPSS, EVIEWS, STATA, R, AMOS theo tư vấn và  yêu cầu.

Dịch vụ hỗ trợ xử lý- phân tích dữ liệu, tư vấn hoàn thiện báo cáo uy tín, chuyên nghiệp- sẵn sàng phục vụ.

Mọi quan tâm-,yêu cầu vui lòng để lại lời nhắn hoặc gọi tới Hotline của chúng tôi,
Dưới đây là quy trình của một cuộc nghiên cứu, bất luận lĩnh vực- quy mô thì nó cũng trải qua đầy đủ các bước

  • B1: Xác định vấn đề nghiên cứu
  • B2: Xác định mục tiêu nghiên cứu
  • B3: Thiết kế dự án- lập kế hoạch
  • B4: Thu thập dữ liệu
  • B5: Kiểm tra
  • B6: làm sạch, mã hóa
  • B7: Phân tích, báo cáo

Trong trường hợp cần chúng tôi hỗ trợ 01 hay nhiều công đoạn- để tạo điều kiện thuận lợi nhất vui lòng gửi toàn bộ các tài liệu liên quan tới các công đoạn trước cho chúng tôi.

HOTLINE: 0987 463 491
EMAIL; nmc0304ad@gmail.com
Facebook: nhấn vào đây
Chat facebook messenger: nhấn vào đây

Chia sẻ cho mọi người:    

Đánh giá của bạn về thông tin trên trang sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung và hình thức mỗi trang: