Dịch vụ xử lý số liệu thuê | Xử lý dữ liệu thuê


Chúng tôi cung cấp dịch vụ thu thập số liệu, nhập liêu dịch vụ chạy SPSS, dịch vụ chạy STATA, dịch vụ chạy EViewsNhận thấy nhiều bạn không có thời gian học các khóa học phân tích dữ liệu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu (luận văn, luận án, vv). Chúng tôi nhận hỗ trợ chạy dữ liệu với phần mềm SPSS, phần mềm Eviews, phần mềm STATA và phần mềm AMOS cho các nghiên cứu.

Nội dung dịch vụ: Chạy dữ liệu theo mô hình được đề xuất và giải thích các kết quả từ dữ liệuChia sẻ cho mọi người:    

Đánh giá của bạn về thông tin trên trang sẽ giúp chúng tôi cải thiện nội dung và hình thức mỗi trang: